Proč kandiduji na prezidenta České republiky

Můj program


Nová důvěra

Je mým cílem, aby přímá volba prezidenta nebyla změna jediná, aby to nebyla změna konečná. Vidím v přímé volbě začátek, vidím v ní katalyzátor dalšího vývoje. Protože lidé očekávají zásadní změnu fungování politiky a já k ní chci přispět.


Silná ekonomika

Jen v dobré ekonomické kondici lze se nám podaří udržet zaměstnanost a sociální smír. Síla a konkurenceschopnost české ekonomiky spočívá v její robustnosti. Jejími největšími slabinami jsou nekoncepční vládní politiky a nefunkční veřejná správa.


Vláda práva

Uvědomuji si, že prezident je garantem právního státu a dodržování řádu. Budu-li zvolen, nikdy nebudu mlčet v otázkách týkajících se lidských práv, boje s extremismem, postihu korupce, fungování policie a justice.


Odpovědnost a slušnost

Potřebujeme institucionální změnu. Změnu pravidel fungování zastupitelské demokracie. Po dvaceti letech je čas provést úpravy, které povedou k větší osobní odpovědnosti politiků, k větší transparentnosti a kontrole politiky.


Národní zájmy

Platí, že prezident slouží své funkci, nikoli funkce prezidentovi. Hlava státu reprezentuje svou zemi, ne své osobní názory. Role prezidenta však není a nemůže být pouze ceremoniální.


Dohoda s voliči

Prezident jistě sám změnu provést nemůže. Když mi ale dáte důvěru, budu první, kdo ji začne prosazovat. Neměňme demokracii. Změňme politiku! PRVNÍ KROK KE ZMĚNĚ UDĚLEJME SPOLEČNĚ!Kontakt


Kancelář Jana Fischera

Žerotínova 35
130 00 Praha 3
Tel. +420 270 003 999

Kam dál?

  • Životopis  - Životopis Jana Fischera, kandidáta na prezidenta
  • Video  - Volební video spoty, rozhovory a zajímavé video reportáže